www.maksategitim.com
Kendini eğitime adamış insanların buluşma durağı

Sınıflarda mekanik havalandırma sağlanmalı

0

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, sınıfların kalabalık halde uzun süreli bulunmaları sebebiyle, iç hava kalitesinin sağlanması hususunda öncelikli alan olması gerektiğini söyledi. Atmaca, valilikler, belediyeler ve ilgili meslek kuruluşlarına çağrıda bulunarak ‘Sınıflarımızın mekanik havalandırma sistemleri projelendirilmeli ve uygulamaya konmalıdır’ dedi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, sınıfların kalabalık halde uzun süreli bulunmaları sebebiyle, iç hava kalitesinin sağlanması hususunda öncelikli alan olması gerektiğini söyledi. Atmaca, valilikler, belediyeler ve ilgili meslek kuruluşlarına çağrıda bulunarak ‘Sınıflarımızın mekanik havalandırma sistemleri projelendirilmeli ve uygulamaya konmalıdır’ dedi.

“Çocuklar iç ortam şartlarınan daha fazla etkileniyor”

“Yaşadığımız kapalı hacimlerde iç hava kalitesinin sağlanması gerekliliğini yıllardır vurgulasak da yaşadığımız Covid 19 pandemisi, kapalı ortamlarda alınması gerekli tedbirlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” diyen Atmaca, “Çocuklar henüz gelişimlerini tamamlayamadıkları için uygun olmayan iç ortam şartlarından, yetişkinlere nazaran daha fazla etkilenmektedirler. Okullar çocuklarımızın kapalı hacimlerde kalabalık halde uzun süreli bulunmaları sebebiyle, iç hava kalitesinin sağlanması hususunda öncelikli alan olmalıdır. Kapalı bir ortamın kirleticilerden arındırılması ve iç hava kalitesinin temin edilmesinde 3 ana önlem vardır. Bunlardan ilki; kirletici kaynağın ortama alınmamasıdır. İkincisi; kirletici kaynak ortamda ise kirletici kaynaktan ortama yayılmamasıdır. Eğer bu 2 tedbire rağmen iç hava kalitesi temin edilememiş ise; son önlem filtrasyon ve havalandırmadır. Farklı boyutlardaki her kirletici filtrasyon ile tutulamayacağı için burada en önemli tedbir iç ortamdaki kirletici düzeyini seyreltmek için yapılacak havalandırmadır” şeklinde konuştu

Covid 19 özelinde, çocuklara yapılacak ateş ölçümleri, maske, mesafe ve hijyen uygulamalarının belirli oranda riski azaltsa da söz konusu çocuklar olunca ortamdaki virüs dahil her türlü kirleticinin bertarafında, havalandırma temelli çözümlerin önem arz edeceğini aktaran Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Bu havalandırma her ne kadar pencerelerin açılması ile doğal olarak yapılabilecek olsa da, kontrollü ve daha önleyici olması beklentisi ile mekanik havalandırmanın tercih edilmesi gereklidir. Sınıflara yapılacak kanallı mekanik havalandırma sistemleri ile taze havanın içeriye verilmesi, sınıftaki kirli havanın da dışarıya atılması, sınıf ortamlarında virüs dahil her türlü kirleticinin seyreltilmesinde faydalı olacaktır. Bu mekanik havalandırmanın çağımızın gereksinimlerine uygun olarak ısı geri kazanımlı şekilde yapılması da mümkündür. Böylece havalandırma yapılırken hem çocuklarımızın ısıl konforu korunacak hem de enerji verimliliği sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Pandemi dönemi sonrasında da havayolu hastalığının önüne geçecektir”

Sınıflara uygulanacak kanallı mekanik havalandırma yatırımının sadece pandemi döneminde işe yarayacak gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen MMO Antalya Şube Başkanı, “Yapılacak olan bu yatırım pandemi döneminde virüs bulaş riskini azaltacağı gibi sonrasında normal faaliyet döneminde de öğrencilerin öğrenme, öğretmenlerin öğretme başarılarının artması ve birçok hava yolu hastalığının önlenmesinde faydalı olacaktır. Pandemi sonrası dönemde de daha temiz hava şartlarında öğrenimlerini sürdürecek öğrencilerimiz, artan öğrenme başarıları ile bu yatırımı hızlıca faydaya çevireceklerdir. Ayrıca daha temiz hava şartları farklı birçok hava yolu hastalığını önleyecek, iş günü kaybının azalması ve ilaç kullanımındaki azalma da yapılacak mekanik havalandırmanın geri ödemesini hızlandıracaktır. Bütün bu nedenlerle Valiliklerimiz öncülüğünde, Belediyelerimizin katkıları ve ilgili meslek kuruluşlarının destekleri ile sınıflarımızın mekanik havalandırma sistemleri projelendirilmeli ve uygulamaya konmalıdır” dedi.