www.maksategitim.com
Kendini eğitime adamış insanların buluşma durağı

Öğrencilerin yüzde 85’i kamu okullarında

0

İstanbul İstatistik Ofisi’nin açıkladığı istatistiklere göre şehirdeki okulların yalnızca yüzde 55,7’si kamu okulu. Öğrencilerin yüzde 84,9’u kamu okullarında eğitim görüyor.

İstanbul’daki toplam öğrenci sayısı 2018/2019 dönemine göre yüzde 1,8 artarak 3 milyon 242 bin 185 oldu. Türkiye’deki toplam öğrencilerin yüzde 17,8’lik kısmını İstanbul’daki öğrenciler oluştururken İstanbul’da yer alan okulların yüzde 44,3’ü özel, yüzde 55,7’si ise kamu okulu. Ancak öğrencilerin yüzde 84,9’u kamu okullarında eğitim görüyor. 

İstanbul İstatistik Ofisi kentin 2019-2020 eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna göre İstanbul’daki toplam öğrenci sayısı 2018/2019 dönemine göre yüzde 1,8 artarak 3 milyon 242 bin 185 oldu. Türkiye’deki toplam öğrencilerin yüzde 17,8’lik kısmını İstanbul’daki öğrenciler oluşturdu. İstanbul’da yer alan okulların yüzde 44,3’ü özel, yüzde 55,7’si ise kamu okulu. İstanbul’da örgün eğitimdeki okulların 5 bin 245’i resmi okul, 4 bin 175’i özel okul olmak üzere toplam 9 bin 420 okul bulunuyor.

Türkiye’deki okulların yüzde 10,5’lik kısmını İstanbul’daki okullar oluşturuyor. Öğrencilerin ise yüzde 84,9’u kamu okullarında okuyor. Özel okullarda okuyan öğrencilerin oranı ise yüzde 15,1. Kentte okulöncesi öğrencilerin yüzde 68,7’si, ilkokul öğrencilerinin yüzde 90,7’si, ortaokul öğrencilerinin yüzde 88,9’u ve ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 79,1’i kamu okullarında eğitim görüyor. Okulöncesi eğitimdeki öğrencilerin yüzde 31,3, ilkokul öğrencilerinin yüzde 9,3, ortaokul öğrencilerinin yüzde 11,1 ve ortaöğretim öğrencilerin yüzde 20,9’u özel okullarda okuyor.

Ülkedeki kamu okullarında okuyanların yüzde 16,2’si İstanbul’da yaşıyor. Kız çocuklarının okullaşma oranının yaş arttıkça azaldığı da istatistiklerde ifade edildi. İstanbul’da yaş gruplarına göre kadınlarda net okullaşma oranı 10-13 yaş grubunda yüzde 98,9 olurken 14-17 yaş grubunda ise bu oran yüzde 92,9 oldu. Ortaöğretimdeki 1 milyon 53 bin 598 öğrencinin yüzde 59,8’i genel liselerde eğitim görüyor. Yüzde 29,2’si mesleki ve teknik liselerde, yüzde 11’i ise imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin açıkladığı İstanbul 2019-2020 eğitim istatistikleri şöyle:

İstanbul’daki Eğitim ile ilgili istatistiklerin derlenmesi amacıyla; Hem Türkiye’de hem de İstanbul’daki öğrenci, öğretmen, okul, derslik ve eğitim seviyeleri bilgileri değerlendirildi.

İstanbul’da toplam 3.242.185 öğrenci bulunuyor.

İstanbul’daki toplam öğrenci sayısı 2018/2019 dönemine göre %1,8 artarak 3.242.185 oldu. Türkiye’deki toplam öğrencilerin %17,8’lik kısmını İstanbul’daki öğrenciler oluşturdu.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin %84,9’unu resmi öğretim kurumlarındaki öğrenciler oluşturuyor.

İstanbul’daki öğrencilerden 2.459.169’u resmi, 435.986’sı özel ve 347.030’u ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Türkiye’de resmi kurumlarda okuyan öğrencilerin %16,2’sini İstanbul’daki öğrenciler oluşturuyor.

Açık öğretim kurumları dışarıda bırakıldığında resmi öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı %84,9 oldu. Okul öncesi öğrencilerin %68,7’si, ilkokul öğrencilerinin %90,7’si, ortaokul öğrencilerinin %88,9’u ve ortaöğretim öğrencilerinin %79,1’i resmi okullarda eğitim görüyor. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin payı %15,1; okul öncesi eğitimdeki öğrencilerin %31,3, ilkokul öğrencilerinin %9,3, ortaokul öğrencilerinin %11,1 ve ortaöğretim öğrencilerin %20,9’u özel öğretim kurumlarında eğitim görmektedir.

İstanbul’daki öğrencilerin %8,7’si okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alıyor.

İstanbul’daki öğrencilerin %8,7’si okul öncesi eğitim, %28,3’ü ilkokul, %28,8’i ortaokul, %23,5’i ortaöğretimde ve %10,7’si açık öğretim kurumlarında eğitim alıyor.

Ortaöğretimdeki 1.053.598 öğrencinin %59,8’i genel liselerde eğitim görüyor.

Ortaöğretimdeki 1.053.598 öğrencinin %59,8’i genel liselerde, %29,2’si mesleki ve teknik liselerde, %11’i ise imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

İstanbul’daki okul öncesi eğitimde 5 yaşta net okullaşma oranı %66,2 oldu.

İstanbul’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim seviyesine göre okullaşma oranlarına bakıldığında; Okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı 3-5 yaşta %40,8, 4-5 yaşta %49,9 ve 5 yaşta %66,2 oldu. Net okullaşma oranı ilkokulda %94,6, ortaokulda %96,6 ve ortaöğretimde %89,2 olarak gerçekleşti.

Kız çocuklarının okullaşma oranı yaş arttıkça azalıyor.

İstanbul’da yaş gruplarına göre kadınlarda net okullaşma oranı 10-13 yaş grubunda %98,9 olurken 14-17 yaş grubunda bu oran %92,9 oldu.

İstanbul’da toplam 166.715 öğretmen bulunuyor.

İstanbul’daki toplam öğretmen sayısı 2018/2019 dönemine göre %3,3 artarak 166.715 oldu. Türkiye’deki toplam öğretmenlerin %14,4’lik kısmını İstanbul’daki öğretmenler oluşturdu. Öğretmenlerin 117.185’i resmi okullarda, 49.530’u ise özel okullarda görev alıyor. Okul öncesi eğitimde 15.785, ilkokulda 43.685, ortaokulda 47.738 ve ortaöğretimde 59.507 öğretmen çalışmaktadır.

İstanbul’da 9.420 okul bulunuyor, okulların %55,7’si resmi, %44,3’ü özel okul.

İstanbul’da örgün eğitimdeki okulların 5.245’i resmi okul, 4.175’i özel okul olmak üzere toplam 9.420 okul bulunuyor.

Türkiye’deki okulların %10,5’lik kısmını İstanbul’daki okullar oluşturuyor. İstanbul’daki okulların 4.181’i okul öncesi eğitim, 1.600’ü ilkokul, 1.791’i ortaokul ve 1.848’i ortaöğretim kademesinde yer alıyor.

İstanbul’daki resmi okullarda 72.739, özel okullarda 38.761 olmak üzere örgün eğitimde toplam 111.500 derslik bulunuyor.