www.maksategitim.com
Kendini eğitime adamış insanların buluşma durağı

Koronavirüs’te uzaktan eğitim analiz çalışması

0

Ankete katılan ilkokul öğrencilerinin sadece yüzde 9’u uzaktan eğitimin okuldaki eğitime göre daha etkili olduğunu düşünürken, öğrencilerin yüzde 85’i öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyduklarını belirttiği ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 85’i okulda verilen ödevleri daha hızlı ve yüzde 88’i ise daha kolay yaptıklarını belirtirken, ilkokul öğrencilerinin yüzde 75’i devam eden uzaktan eğitimin derslerinden memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının da online olarak başlamasının ardından uzaktan eğitim yeni bir önem kazandı.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim ile tanışan öğrenciler için, bu sürecin faydalı olup olmadığı tartışılırken, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bu sorunun yanıtı geldi.

Erzurum, Malatya, Erzincan, Trabzon illerinde öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle gerçekleştirilen anketin sonuçları açıklandı. Raporda, öğrencilerin bu sürece devam edip, etmek istemedikleri, velilerin görüşleri ve öğretmenlerin önerileri yer aldı.

Çalışmayı gerçekleştiren Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitüsü Öğretim görevlisi Emre Aksakallı, “İkinci kez uzaktan eğitimle ile karşı karşıya kalan veliler, öğrenciler, öğretmenler ile görüştük, 20 bine yakın bir üç grup ile görüşüp anket ve analiz yaptık, bu sürecin içinde yer alan bütün paydaşların görüşlerini tespit etmek istedik. Artık hayatımızın tamamında neredeyse var olacak bu durumu tespit ederek önerilerde bulunabileceğimizi düşündük. Sonuçlara göre, uzaktan eğitime tek başına çok sıcak bakılmıyor ancak var olan uzaktan eğitime karşı görüşler bütün paydaşlar açısından oldukça olumlu. Psikososyal desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenci ve veliye bunun sağlanması gerekiyor. Ekran süresi önemli bir sorun. Daha az ders saatinin başka aktivitelerle takviye edilmesi gerekiyor. Yüz yüze eğitimle, uzaktan eğitimin çok iyi harmanlanması gerekiyor. En iyi eğitimin böyle olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

 • İlkokul öğrencilerinin yüzde 85’i yüz yüze eğitime ihtiyaç duyuyor

 • Ankete katılan ilkokul öğrencilerinin sadece yüzde 9’u uzaktan eğitimin okuldaki eğitime göre daha etkili olduğunu düşünürken, öğrencilerin yüzde 85’i öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyduklarını belirttiği ortaya çıktı.

 • Öğrencilerin yüzde 85’i okulda verilen ödevleri daha hızlı ve yüzde 88’i ise daha kolay yaptıklarını belirtirken, ilkokul öğrencilerinin yüzde 75’i devam eden uzaktan eğitimin derslerinden memnun olduklarını söyledi.

 • Matematiği en verimli ders olarak görüyor

 • Öğrenciler, uzaktan eğitim ile almış oldukları dersler arasında hangisinin bu yöntem ile alınmasından memnun oldukları sorusuna da yanıt verdi. Bulgular, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde özellikle
 • Matematik (yüzde 21), Türkçe (yüzde 15) ve İngilizce (yüzde 8) derslerinden memnun olduklarını gösterdi.

 • Yüzde 71 gelecekte okul ortamında ders almak istiyor

 • Gelecekte eğitimin nasıl olmasını istedikleri sorusunda ise veriler ilkokul öğrencilerinin yüzde 71’sinin okul ortamında derslerine devam etmek istediklerini gösterdi.

 • Ekran karşısında sürede artış gözleniyor

 • Öğrencilerin pandemi öncesi ve sonrası ekran karşısında geçirdikleri zaman dilimleri ve yüzdelerinin yer aldığı raporda; Pandemi öncesinde öğrencilerin yüzde 55’i 1 ile 3 saat ekran karşısında vakit geçirirken, pandemi sırasında bu oran yüzde 38.6’e inmiş, 4 ile 6 saat arası ekran karşısında vakit geçiren öğrencilerin yüzdesi pandemi öncesi yüzde 20.4 iken pandemi sonrası yüzde 66.2’ye çıkmış, pandemi öncesinde 7 ile 10 saat ekran süresi olan çocuklarını oranı yüzde 5.3 iken, pandemi esnasında bu oranın yüzde 28.5’e e yükseldiği görüldü. Son olarak ekran karşısında geçirdikleri süre pandemi öncesi 10 saat ve üzerinde olan çocukların oranı yüzde 1.4 iken, pandemi esnasında bu oran yüzde 9.3’e yükseldi.

 • Uzaktan eğitimle derslerine devam etmek isteyenlerin yüzdesi artıyor

 • Uzaktan eğitim ile derslerin devamlılığı söz konusu olduğunda öğrencilerin yüzde 43.7’si konuya olumlu bakmakta ve uzaktan eğitim ile derslerine devam etmeyi isterken, yüzde 28.8’si kararsız kaldı.
 • Öğrencilerin yüzde 57.4’ü çoğu dersin online olarak yapılamayacağına inanırken, yüzde 29.1’i ise bu konuda kararsız kaldı. Öğrencilerin yüzde 24’ü uzaktan eğitimin öğrenmesini kolaylaştırması konusuna olumlu bakarken yüzde 50.3’ü konuya katılmadı.

 • Uzaktan eğitimde kullanılan içerikler sorulduğunda ise öğrencilerin yarısı (yüzde 59.7) içeriklerin kaliteli olduğunu belirtti.

 • Uzaktan eğitimde derslere motive olmakta zorlanan öğrenci sayısı yüksek

 • Araştırma sonucunda, öğrencilerin yüzde 47.2’sinin uzaktan eğitim ile yapılan dersleri sevdiği ortaya çıktı. Buna karşılık, uzaktan eğitim ile yapılan derslerde motivasyon oranına bakıldığında öğrencilerinden yarısından biraz fazlasının (yüzde 51.4) derslere motive olmakta zorlandığı görüldü.

 • Öğretmenlerin sistemi kullanmada başarılı

 • Öğrencilere öğretmenlerinin uzaktan eğitimde kullanmış oldukları sistemi kullanma yeterlilikleri sorulduğunda, öğrencilerin yüzde 73.6’sı var olan sistemi iyi kullandıkları düşüncesine sahipken, uzaktan eğitimin geleceğin eğitimi olacağı konusunda öğrencilerin yüzde 30’ı olumlu düşünceye sahip. Geri kalan yüzde 40’ı ise geleceğin eğitim biçimi olmayacağı düşüncesinde.

 • Uzaktan eğitim ile verilen eğitim yararlıdır

 • Uzaktan eğitim ile verilen eğitim öğrencilerin yüzde 58’i tarafından yararlı olarak değerlendirilirken, yüzde 28.3’ü uzaktan eğitimin yararlı olmadığını düşündüğü ortaya çıktı.

 • Öğrencilerin uzaktan eğitimle daha iyi öğrendiklerine inanıyor

 • Öğrencilerin yüzde 67’si uzaktan eğitim ile daha iyi öğrendiğini, yüzde 29.2’si ise kararsız olduklarını belirtti.

  Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaklaşık olarak yarısına (yüzde 59.5) göre öğretmen-öğrenci iletişimi uzaktan eğitimde kopmaktayken, uzaktan eğitimde başarı söz konusu olunca öğrencilerin uzaktan eğitimde başarılarının artmış ya da azalmış olduğu konusunda öğrenciler ikiye bölündü. Yüzde 25.5’u uzaktan eğitimin başarılarını azaltmadığını söylerken, yüzde 27.7’si ise azalttığını belirtmektedir. Yüzde
 • 36.3’nün bu konuda kararsızlık yaşadığı düşünüldüğünde bu konudaki görüşün netleşmesi için zamana ihtiyaç olduğu varsayılabilir.

 • Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu daha önce uzaktan eğitim deneyimi yaşamadı

 • Öğretmenlerin yüzde 80.9’u daha önce uzaktan eğitim deneyimi yaşamadığını, yüzde 45.7’si uzaktan eğitim konusu ile ilgili olarak Hizmet İçi Eğitime ihtiyacı olduğunu belirttiği ortaya çıktı.

 • Öğretmenlerin yüzde 88.8’i yüz yüze eğitimin gerekli olduğunu söyledi

 • Öğretmenlerin yüzde 88.8’i yüz yüze eğitimin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Veriler uzaktan eğitimin tek başına yeterli bir eğitim olduğuna inanan öğretmen yüzdesinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin yüzde 82.90’u uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeyle birleştirildiğinde daha faydalı olacağını düşünmesine rağmen, yüzde 38.5’i gelecekte uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre daha fazla tercih edileceğini ifade etmektedir.

 • Öğretmenlerin derse hazırlanma önemi arttı

 • Rapora göre, öğretmenlerin yüzde 79.6’sı uzaktan eğitimde derse hazırlanmak ve dersi yürütmek için daha fazla emek ve zaman harcadığını belirtmektedir. Öğretmenlerin yüzde 56.1’i uzaktan eğitimin öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirdiğine inanırken, yüzde 45.4’ü konuyla ilgili kararsız kaldı.

 • Veliler göre sınıf içi eğitimi daha verimli

 • Velilerin vermiş olduğu cevaplarda ise yüzde 83.5’in, sınıf içi eğitimin daha verimli olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Velilerin yüzde 82.5’i, Uzaktan Eğitimin sınıfta eğitim gerçekleştirilemediği zamanlarda ya da sınıf içi eğitimleri desteklemek amacıyla kullanılması gerektiğine inandığı belirtildi. Velilerin yüzde 45.5’i çocuklarının uzaktan eğitimde öğrenebileceğini düşünmüyor.

 • Uzaktan eğitimde çocuklardan çok şey bekleniyor

 • Velilerin yarıya yakınına (yüzde 66.8) göre uzaktan eğitim sürecinde çocuklardan çok şey beklendiği düşünülürken, kararsızların oranı da yüzde 31.7 olarak görüldü. Velilerin yüzde 69,4’ü uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerden beklentilerin yüksek olduğunu belirtti.

 • Yüzde 88’e göre öğretmenler çocukları motive ediyor

 • Raporda; velilerin yüzde 88.8’inin öğretmenlerin çocukları motive edebildiğini, yüzde 86.9’un ise, öğretmenlerin süreci başarılı şekilde yürüttüğünü düşündüğü ortaya çıktı.