www.maksategitim.com
Kendini eğitime adamış insanların buluşma durağı

Gençlerin yüzde 66’sı aldıkları eğitimden memnun

0
‘Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırma Raporu’nun üçüncüsü yayımlandı. Rapora göre gençlerin yüzde 73’ü iş bulamayacağını düşünüyor. İlki 2017 yılında yayımlanan ve literatüre “Ev Genci” kavramını kazandıran Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu, gençlerin kültürel alışkanlıklardan girişimcilik eğilimlerine kadar yaşamdan memnuniyeti ve gelecekten ne denli umutlu olduklarına yönelik veriler topluyor. Araştırma için Türkiye’deki kentli genç toplamı temsil eden 16 ilde, 18-30 yaş arası bin 230 genç ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışma, Habitat Derneği ve Infakto RW ortaklığında yürütüldü. Raporda sağlık, maddi durum, eğitim gibi birçok farklı pencereden gençlerin yaşam kalitesi, refah durumu ve memnuniyet beklentileri 2017 ve 2019 yılı sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Pandemi gençleri vurdu

-Rapora göre maddi durumundan memnun olan gençlerin oranı önceki araştırmalara göre büyük bir azalmak göstererek 2017’deki yüzde 61 düzeyinden yüzde 47’ye düştü. -İş arayan gençlerin oranı 2019’a göre 5 puan yükselerek yüzde 18’e çıktı. -Çalışan gençlerin yüzde 69’u işyerinden çalışmayı tercih ediyor. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma biçimlerini tercih ettiğini söyleyenlerin oranı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 4. -Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 66’sı ise aldıkları eğitimden memnun olmadıklarını ifade ediyor. Gençlerin yüzde 73’ü yüz yüze eğitimi uzaktan eğitimden daha faydalı gördüğünü belirtiyor. -Koronavirüs döneminde hane halkı geliri 3 bin TL ve altında olan gençlerin yaklaşık yarısı ödeyemediği kira, elektrik, su gibi masrafları olduğunu ifade ediyor. Yine bu dönemde toplam aylık hane halkı geliri 3 bin TL ve altında olan gençlerin yaklaşık üçte biri bankadan ya da tanıdıklardan borç almış. Ayrıca 3 bin TL ve altı geliri olan gençlerden Koronavirüs döneminde işini kaybetmiş olanların oranı yüzde 26 olarak görünüyor. -Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen gençlerin oranı 2019’da yüzde 25 iken bu çalışmada yüzde 31’e yükselmiş durumda. Bu gençlere sebebi sorulduğunda , birinci sırada yüzde 57 ile yurtdışında daha iyi iş olanaklarının bulunması diyor.