www.maksategitim.com
Kendini eğitime adamış insanların buluşma durağı

Doç. Dr. Levent Özbek çok yakında aramızda

0

Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Levent Özbek, çok yakında yazılarıyla maksategitim.com ‘da.

Matematik mezunu, doktorasını istatistik bölümünde yapan, Amerika’da genetik enstitüsünde 6 ay misafir öğretim üyesi olarak görev yapan, şiir ve felsefe ile ilgilenen, güvercin aşığı bir öğretim üyesi olan Doç. Dr. Levent Özbek yakında aramıza katılıyor.

Doç. Dr. Levent Özbek’in kaleminden;

Bu sıralar matematiksel modelleme, istatistik, simülasyon ve algoritma sözcükleri çok kullanılıyor.

Evrende olup bitenleri anlama ve anlatma çabası içinde olan insan, ilgilendiği olay ve süreçlerle ilgili çeşitli modeller kurar ve bu modeller üzerinde çalışarak gelecekte ne gibi durumlar ortaya çıkabileceğini bilmeye çalışır.

Gerçek dünyayı anlama ve anlatmada, yani modellemede insan aklının en güçlü iki aracı matematik ve istatistiktir. İstatistik özellikle, rasgelelik içeren olguların modellenmesinde ön plana çıkmaktadır.

“İstatistik, rasgelelik içeren olaylar, süreçler, sistemler hakkında modeller kurmada, gözlemlere dayanarak bu modellerin geçerliğini sınamada ve bu modellerden sonuç çıkarmada gerekli bazı bilgi ve yöntemleri sağlayan bir bilim dalıdır.”

İnsanoğlunun başlıca amacı içinde var olduğu gerçek dünyayı (kendi varlığı da dâhil olmak üzere) anlamak ve anlatmaktır. Sonsuz derecede karmaşık olan gerçek dünyayı anlama ve anlatmanın en güçlü aracı aklımızdır. Duyu organlarımız ve diğer yollardan aklımıza aktarılan sınırlı bilgiler çerçevesinde gerçek dünyayı anlama ve anlatmaya kısaca modellemeye çalışırız.

Model gerçek dünyadaki bir olgunun veya sistemin yapı ve işleyişinin, ilgili olduğu bilim sahasının (fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi, ekonomi, sosyoloji, vb.) kavram ve kanunlarına bağlı olarak ifade edilmesidir. Model gerçek dünyadaki bir olgunun bir anlatımıdır, bir temsilidir. Gerçek dünyanın çok karmaşık olması nedeniyle modeller, anlatmak istedikleri olgu ve sistemleri basitleştirerek belli varsayımlar altında ele almaktadır. Modeller gerçeğin kendileri değildirler ve ne kadar karmaşık görünseler de gerçeğin bir eksik anlatımıdırlar. Kısaca model denilen şey; model kurucunun gerçeği “anlayışının” bir ürünüdür.

Modeller değişik biçimlerde sınıflandırılmakla birlikte en geçerli anlatım biçimi matematiksel modellerdir.

Çok yakında ben de, bunlarla ilgili ve eğitim üzerine çeşitli yazılarla maksategitim.com‘dayım.

MaksatEğitim olarak bizde sevgili hocamıza ‘Hoşgeldin‘ diyoruz…