www.maksategitim.com
Kendini eğitime adamış insanların buluşma durağı

11 milyon kız çocuğu okula dönemeyebilir

0

UNESCO verilerine göre, dünyada 743 milyon kız çocuğu okula gidemiyor; okula gidemeyen bu çocuklar ailelerinin işlerine yardım ediyor, kardeşlerine bakıyor, tarlada çalışıyor.

Pandemi ile birlikte zaten var olan ekonomik kriz derinleşirken salgın nedeniyle 47 milyon kadın ve kız çocuğunun daha dünya genelinde yoksulluğa itileceği tahmin ediliyor.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİMSEN) ’in Dünya Kız Çocukları Günü dolasıyla yaptığı açıklama bir başka acı gerçeği daha ortaya koyuyor. Açıklamada, bugün bakılan her verinin kız çocuklarının sistematik olarak ayrımcılığa uğradığını, insan olmaktan kaynaklanan haklara erişemediğini gösterdiğine dikkat çekildi. Açıklamaya göre, 15-19 yaşları arasında bulunan her dört kız çocuğundan biri ne okulda ne de işte bulunmakta. Bu oran erkek çocuklar arasında 10’da bir. Bu rakamlar dahi kız çocuklarının maruz kaldığı ayrımcılığı gözler önüne sermekte.

Salgın daha da yoksullaştırdı

Pandemi ile birlikte zaten var olan ekonomik kriz derinleşmekte olduğu belirtilerken, “Bu krizden en fazla etkilenen kesimlerden birini de kadınlar ve kız çocukları oluşturmakta. Dünya genelinde 435 milyon kadın ve kız çocuğu, 2021’de günlük 1.90 ABD dolarından daha az gelire sahip olacak ve ayrıca salgın nedeniyle 47 milyon kadın ve kız çocuğunun daha dünya genelinde yoksulluğa itileceği tahmin edilmekte” denildi.

Eşitsizliklerle mücadele etmek bir yana eşitsizliği derinleştiren bu düzende, pandemi sürecinin hem eşitsizliği daha da derinleştirdiği hem de kız çocuklarının daha fazla dezavantajlı duruma düşmesine neden olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

Sorumluluk kız çocuklarına

“Pandemi sürecinde artan ev içi sorumluluklar, yoksulluk, cinsiyete dayalı şiddet en çok kız çocuklarını etkilemektedir. Okullar çocukların korunmasında en önemli kamusal denetim araçlarından biridir. Bunun devreden çıkmış olması özellikle kız çocuklarına dönük şiddet ve istismarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Yüz yüze eğitime acilen geçilmesi talebinin pek çok nedeninden bir tanesi de budur.

11 milyon kız çocuğu okula dönemeyebilir

Küresel salgın kız çocuklarının eğitim hakkını ciddi şekilde tehdit etmektedir. UNESCO verilerine göre, dünyada 743 milyon kız çocuğu okula gidemiyor; okula gidemeyen bu çocuklar ailelerinin işlerine yardım ediyor, kardeşlerine bakıyor, tarlada çalışıyor. Bu durum okulların tekrar açılacağı dönemde ise kız çocuklarının okula dönüş oranlarının düşeceğine de işaret etmektedir. Birleşmiş Milletler, pandemi sonrasında 11 milyon kız çocuğunun okula dönememe riski ile karşı karşıya olduğunu ifade etmekte ve bununla ilgili mutlaka önlem alınması çağrıları yapmaktadır.

Bilimsel ve eşitlikçi bir eğitim sistemi

Dünyanın her yerinde yaşanan savaşlar nedeniyle yerinden yurdundan edilen okul çağındaki çocuklar çalışmak zorunda bırakılmakta, çalışma ortamlarında tacize, istismara maruz bırakılmakta ve çocuk yaşta evlendirilmektedir. Çocukların korunması ve güçlendirilmesi sorumluluğu tüm toplumundur. Devletler kamusal sorumlulukları gereği yoksullukla ve çocuk işçiliği ile etkin mücadele etmelidir. Eşitliğin sağlandığı, cinsiyet ayrımının olmadığı bir toplum ancak bilimsel ve eşitlikçi bir eğitim sistemiyle mümkündür.

Çocukların, ayrımcılık ve istismarın ne olduğunun dahi bilinmediği bir dünyada büyüdüğü, bütün haklardan eşit yararlandığı bir gelecek mümkün.“

Eğitim Sen olarak, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele ediyoruz. Toplumsal cinsiyet kalıplarına karşı yaşasın EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK…